Nominujte svého architekta do soutěže Architekt obci 2023

Nominujte svého architekta do soutěže Architekt obci 2023

Cena Architekt obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Cena se vyhlašuje od roku 2020 společně se soutěží Architekt roku, pořádanou společností ABF, a.s.

Vypisovateli ceny Architekt obci jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územní plánování, časopis Moderní obec a ABF, a.s. K ocenění spolupráce mezi architektem obce a její samosprávou přistoupili vypisovatelé zejména proto, že dobrá kooperace mezi těmito subjekty vede ke kvalitnímu urbanistickému a architektonickému rozvoji daného území s respektem k tradicím, historii a názoru místních obyvatel. A tento cíl – mít ve veřejném prostoru kvalitní architekturu – je určitě žádoucí nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích.

Celá soutěž a ocenění má vyzdvihnout význam práce městských architektů a urbanistů, ale i vedení obcí, které ve spolupráci s těmito odborníky nemyslí jen na aktuální úkoly a zabezpečení provozu obce, ale dívají se do budoucna. Zajímá je, jak bude jejich obec vypadat za 20 či 30 let, a jakou ji předají dalším generacím.

Podle členů poroty je nezbytně důležité podporovat spolupráci mezi architekty a samosprávou obcí, vytvářet mezi nimi symbiózu, kdy v přeneseném slova smyslu žijí jeden pro druhého, hledají společnou řeč a pohled na to, jak z hlediska územního plánování, tak celkové estetické koncepce řešit architektonické uspořádání v obci.

Pokud mají totiž obce dobře nastavenou spolupráci s architektem, mají lepší možnost navázat na svou minulost a architektonicky řešit budoucnost tak, aniž by došlo k narušení kontinuity vývoje obce a jejího architektonického dědictví. Každá obec je unikátní, a proto je důležitá úzká spolupráce a vzájemné pochopení obce a její historie architektem.

V soutěži je prezentován nejen výsledek spolupráce, ale i spolupráce jako proces, možnosti jejího nastavení, úskalí a limity. Tím je soutěž a ocenění Architekt obci zároveň povýšeno na platformu pro sdílení zkušeností, výměnu názorů a poznání nových cest, jimiž se jednotlivé obce ubírají.

František Lukl, předseda SMO ČR, k tomu dodává: "Organizování a podpora této soutěže je velkým přínosem a příležitostí jak pro obce, tak architekty a velký dík patří nejen organizátorům, ale i všem zúčastněným, kteří umožní nahlédnout pod pokličku toho, jak se v obci vaří architektura. Konečně, nezbytným prvkem, který ovlivňuje úspěšnost tandemu obec a architekt, je i jejich schopnost vyvolat zájem, nadšení či až euforii z jejich práce veřejnosti, obyvatelů obce, turistů, prostě všech, kteří výsledek práce tohoto tandemu konzumují. Přitom je to práce složitá, namáhavá a vysoce odborná, a to jak ze strany architekta, tak obce."

V roce 2021 byla takto oceněna takřka dvacetiletá spolupráce architekta Aleše Buriana a města Havlíčkův Brod. Laureátem ocenění Architekt obci 2022 se stala Daria Balejová za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Dle odborné poroty se právě na příkladu Řevnic potvrzuje, že i malá obec může mít svého obecního architekta, který svou prací přispěje ke zvýšení architektonické a estetické kvality obytného prostředí sídla.

Cena je udělována vždy architektovi a zástupci obce, tedy spolupracujícímu tandemu, který se soustavně věnoval koncepci prostředí a svým přístupem přispěl ke vzniku kvalitní architektury a k udržitelnému rozvoji dané obce.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Součástí nominace musí být popis spolupráce mezi obcí a architektem a představení přihlášeného díla nebo počinu. Uzávěrka přihlášek je 21. 7. 2023. Více informací na www.architektobci.cz.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Dřevěná stavba roku 2023 zná své vítězeMezi oceněné stavby roku 2022 patří muzeum, most i soukromá vilaZnáme nejlepší reality roku 2022Známe nejlepší reality roku 2022
Českou cenu za architekturu získala rekonstrukce rodinného domuČeskou cenu za architekturu získala rekonstrukce rodinného domuDřevěná stavba roku 2023 zná své vítězeDřevěná stavba roku 2023 zná své vítěze
 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
19. červenec 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup