Začíná platit nový stavební zákon, vzniká Dopravní a energetický stavební úřad. O co se jedná?

Začíná platit nový stavební zákon, vzniká Dopravní a energetický stavební úřad. O co se jedná?

Právě v těchto dnech vstupuje do stavebního procesu nový zásadní prvek: Dopravní a energetický stavební úřad. Od příštího roku bude povolovat hlavně dopravní a energetické stavby, ale i další velké infrastrukturní investice. Jako jediný stavební úřad bude v případě povolování staveb posuzovat otázky ochrany veřejného zdraví a bude povolovat i související stavby.

Od 1. 1. 2024 začne Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vykonávat následující role:

Povolení záměru

U významných staveb dopravní a energetické infrastruktury probíhá v současné době povolování stavby zpravidla dvoufázově (územní rozhodnutí + stavební povolení). Územní rozhodnutí vydávají obecné stavební úřady a stavební povolení vydávají v případě staveb dopravní a energetické infrastruktury speciální stavební úřady (např. Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Drážní úřad, Úřad pro civilní letectví).

Územní řízení je v případě staveb dopravní a energetické infrastruktury složité, nezřídka v něm vystupují stovky účastníků a je v něm uplatňováno velké množství námitek a připomínek. Podle nového stavebního zákona se bude vést u DESÚ jen jedno řízení, a to o povolení záměru, které věcně zahrne dnešní územní a stavební řízení.

Stavby související

Povolování záměru podle nového stavebního zákona předpokládá v případě staveb v působnosti DESÚ jedno povolení záměru pro všechny stavby souboru staveb, tedy i stavby související. Dosud přitom byla stavební povolení pro jednotlivé stavby související vydávána jednotlivými stavebními úřady podle jejich působnosti.  

Stavby související kladou také vysoké nároky na další úkony podle stavebního zákona, než je jen jejich povolení, tyto stavby je třeba uvádět do zkušebních provozů, povolovat jejich předběžné užívání, kolaudovat je, a to mnohdy samostatně.

Odvolací agenda a vyvlastnění

DESÚ se stává odvolacím správním orgánem proti rozhodnutím krajských stavebních úřadů v oblasti nevyhrazených staveb dopravní a energetické infrastruktury.

Vyvlastňovací řízení vedou v současné době prvoinstančně pouze úřady obcí s rozšířenou působností, magistráty územně členěných statutárních měst a krajské úřady. DESÚ tedy přebírá část výkonu působnosti v této oblasti, která byla dosud vykonávána jako přenesená působnost orgány samospráv.

Integrovaná hygiena

DESÚ si bude jako jediný stavební úřad v případě povolování staveb sám posuzovat otázky ochrany veřejného zdraví namísto krajských hygienických stanic.  

Dopravní a energetický stavební úřad

1. ledna 2024 začne platit další část novelizovaného stavebního zákona, které zjednoduší stavební řízení tím, že stavební úřad sám obešle ostatní dotčené úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku. Toto stanovisko bude nově zahrnovat i takzvané jednotné environmentální stanovisko (JES) podle zcela nového zákona.

Na konci by mělo být jen jedno razítko pro stavebníka. Stavební úřad by mohl také v případě potřeby vyvolat jednání s dotčenými úřady a stavebníkem. Pokud se někdo odvolá proti rozhodnutí stavebního úřadu, bude muset nadřízený úřad rozhodnout. Spis se nebude vracet na nižší úroveň.

Ještě o půl roku později, 1. července 2024, začne nový stavební zákon platit zcela pro všechny stavby. Od tohoto data bude také usnadňovat komunikaci mezi stavebníky, stavebními úřady a dalšími dotčenými orgány Portál stavebníka. Umožní podávat žádosti o povolení stavby, projektovou dokumentaci a další přílohy v elektronické podobě, sledovat průběh stavebního řízení a nahlížet do evidencí a spisů. Bližší informace lze najít na webových stránkách nového úřadu desu.gov.cz.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
13. červenec 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup