Pronajímejte s námi

Nemějte strach pronajmout Váš byt, my Vám pomůžeme a vše zajistíme. 

  1. Připravíme nemovitost k pronájmu, doporučíme cenu a vhodné využití.
  2. Zajistíme zájemce a prohlídky.
  3. Doporučíme nejvhodnějšího nájemce a Vy ho odsouhlasíte.
  4. Sjednáme podmínky nájmu.
  5. Vypracujeme bezpečnou nájemní smlouvu.
  6. Protokolárně předáme Vaši nemovitost k užívání nájemci.
  7. Zajistíme hladký průběh nájmu a změny nájemců.
  8. Případně dlouhodobě efektivně spravujeme Vaši nemovitost.
  9. Zajistíme Vám údržbu, opravy, havárky.
Super User
20. červenec 2016