Vyúčtování služeb nemusí být tragédií – stačí se připravit

Vyúčtování služeb nemusí být tragédií – stačí se připravit

V letošním roce mnoho nájemců i vlastníků bytů bylo koncem dubna nemile překvapeno, když jim přišlo vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu. Na počátku minulého roku totiž, v souvislosti s předcházejícím zvyšováním cen energií, zvláště dodavatelé tepla značně navýšili cenu. Ovšem ne vždy se to projevilo v zálohách uživatelů bytu.

Doplatky deset, patnáct i dvacet tisíc korun pro byt o velikosti zhruba 70 m2 nebyly letos výjimkou. A to přesto, že některé domácnosti začaly loni hodně spořit. Lidé šetřili zvláště na komfortu. Zjistili, že ušetří se svetrem na těle, než aby sledovali televizi v tričku a na jaře splakali na výdělkem. A tak se regulovaly a zavíraly kohouty ústředního topení, hlídala se spotřeba teplé vody, ekonomičtěji se pralo i mylo nádobí.

Někteří přistoupili k pravidelnému sledování spotřeby a měsíčně si ji zaznamenávali. Ovšem když i takoví nedávno ve vyúčtování zjistili, že sice měli v roce 2023 spotřebu nižší, než v roce 2022, ale doplácejí více než deset tisíc, jako první je napadlo, že dodavatel má ve vyúčtování chybu. Ovšem je to opravdu tak časté? Takže hned reklamovat? 

Reklamace není prvořadou možností, ale spíše tou poslední, když opravdu zjistíte nesrovnalosti ve vyúčtování oproti skutečnosti. Nejprve je třeba zjistit si jiné věci, třeba právě, zda dodavatel zdražoval a zda se to promítlo v zálohách.  

Jak to tedy je
Povinnost provést vyúčtování záloh za služby připadá poskytovateli služeb, což je buď SVJ nebo například družstvo či majitel domu. Vyúčtování musí doručit příjemci služeb, tj. nájemci nebo vlastníkovi bytu, nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Ve vyúčtování musí být uvedena především skutečná výše nákladů, a to za každou poskytovanou službu zvlášť, a informace o výši uhrazených měsíčních záloh.

Je tedy třeba si nejprve ověřit, zda stav měřidel, které jste nahlásili nebo je u vás odečetla příslušná firma, odpovídá stavu, který je ve vyúčtování. Již při odečtu byste měli být pozorní a zkontrolovat, zda podepisujete správná „čísla“. Pokud se odečet již provádí vzdáleně, je dobré si sami na konci období, případně v nějakých časových periodách, zapisovat spotřebu. Pak budete mít snadnější kontrolu. Kopie odečtů byste si měli schovávat, abyste pak měli z čeho vycházet, až budete vyúčtování kontrolovat. 

Jestliže máte pochybnosti o správnosti vyúčtování, máte právo, aby vám SVJ nebo majitel domu předložil doklady od dodavatelů – tj. tepláren, vodovodů apod., abyste mohli prověřit, zda cena za měrnou jednotku souhlasí s tou, která je ve vyúčtování. 

Teprve, až vše zkontrolujete, můžete zjistit buď, že vyúčtování je správné a případný i vysoký nedoplatek jde na vrub zvýšení cen dodavatelů služeb, a nebo že ve vyúčtování je chyba, a pak můžete podat námitku, resp. reklamaci. Tu musí poskytovatel služeb vyřídit do 30 dnů od podání.

Délka lhůty k vyrovnání přeplatků či nedoplatků je stanovena zákonem jako nejzazší v délce 4 měsíce od doby, kdy bylo vyúčtování zhotoveno a doručeno příjemci. Ale dle dohody dodavatele a nájemce, resp. vlastníka, může být tato lhůta i kratší.

Co dělat, když zálohy neodpovídají aktuálním cenám
Podle zákona má poskytovatel služeb právo požadovat po příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Jestliže je třeba tyto zálohy navýšit, může to poskytovatel jednostranně provést kdykoli v průběhu roku. Musí tak učinit písemně a uvést důvody, které k navýšení vedou. 

To by měl poskytovatel učinit vždy, když dojde od dodavatelů k razantnímu navýšení ceny. V loňském roce to mnoho SVJ i dalších pronajímatelů zanedbalo a jejich nájemci a vlastníci jsou nyní nemile překvapeni. Jak se k tomu postavit?

Požádat o navýšení zálohy. Pokud vaše SVJ či pronajímatel nehodlá zálohu navýšit ani letos, můžete sami požádat o navýšení, abyste tak předešli velkým nedoplatkům v příštím roce. Co si budeme povídat, raději platit v průběhu roku víc v měsíčních zálohách, než abyste před prázdninami a dovolenými, kdy se to většinou nejméně hodí, museli hradit desetitisícový dluh.

Otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty řeší zákon č. 67/2013 Sb. Platné znění tohoto zákona i mnoha dalších najdete na webu www.zakonyprolidi.cz.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
03. červenec 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup