Za jakých podmínek je možné v bytě podnikat

Za jakých podmínek je možné v bytě podnikat

V pocovidové době začala být naprosto běžná práce z domova. Něco jiného však je, pokud z domova pracuje zaměstnanec na základě povolení – či pověření zaměstnavatele, a něco jiného, pokud z domova pracuje OSVČ. Tam to nebude vždy možné a nebo bude muset splnit další zákonné požadavky.

Sídlo nebo provozovna? Je tu rozdíl.

Pronájem bytu k jinému účelu, než je bydlení je v podstatě možný. Jestliže si pronajmete byt a následně začnete podnikat, nemělo by nic bránit tomu, abyste nahlásili jako sídlo svého podnikání pronajatý byt. Souhlas vlastníka k tomu není třeba, pokud však podnikání nebude působit zvýšené zatížení pro byt nebo dům jako takový. 

Pojem provozovna a pojem místo podnikání – sídlo definuje živnostenský zákoník. Místem podnikání je místo, z něhož podnikatel řídí svou činnost. V případě OSVČ je to často právě místo trvalého bydliště, tedy vlastní dům, byt nebo byt pronajatý. 

Na rozdíl od provozovny, která je prostorem, kde je živnost konkrétně provozována. Provozovnu nemusí mít všichni, ale jen ti, jejichž profese to vyžaduje. To znamená, že například IT specialista, účetní, grafik, redaktor nebo překladatel nemusí mít provozovnu, protože svou činnost provozují sami a potřebují k tomu pouze pracovní stůl a příslušnou techniku.

Nepotřebují specifické vybavení ani zvláštní místnost, svou činností nezpůsobují v domě hluk či prach, nezatěžují jej častými příchody a odchody zákazníků, jak je tomu v případě jiných profesí. 

Provozovnu ale musí být například prodejce zboží, kadeřnictví, terapeut, truhlář, lékař a mnozí další. Legislativa doslovně neuvádí, které živnosti lze, nebo nelze vykonávat v bytě, takže se každý případ posuzuje individuálně. Každopádně musí provozovna podle živnostenského zákona splňovat více požadavků, než sídlo. Především musí být způsobilá k provozování dané živnosti podle zvláštních předpisů, především stavebních, požárních a hygienických. 

Na rozdíl od sídla podnikání, které se nemusí nikomu hlásit, k vytvoření provozovny ve vlastním i pronajatém bytě už je třeba souhlas vlastníka bytu či domu, resp. společenství vlastníků. A nezáleží na tom, zda bude jako provozovna sloužit prostor celého bytu, nebo jen jedna místnost. Od července 2020 je podle novely občanského zákoníku třeba hlásit správci domu podnikání nebo jinou činnost v bytě, která „může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě“. 

Ale i ve vlastním rodinném domě nelze mít provozovnu bez ohlášení úřadům. Pokud je dům či byt určen celý k bydlení, je třeba na daný prostor požádat stavební úřad o změnu účelu užívání. Jestliže si tedy doma chcete z garáže udělat třeba malou prodejnu pro turisty nebo truhlářskou dílnu, musí být na konci procesu rozhodnutí stavebního úřadu, resp. povolení, v němž rozhodne o novém účelu užívání.

Pozor na exekuce

Ne vždy se v podnikání daří. Jestliže začne být na OSVČ vedena exekuce, může to dopadnout zabavením majetku. Pokud není na bankovním účtu dost peněz na uspokojení pohledávek, přijde exekutor do bytu a provede tzv. mobiliární exekuci. Při ní mohou být zabaveny i věci dalších členů domácnosti, kteří s podnikatelem v bytě bydlí. Ti musí potom své zabavené věci vymáhat zpět návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu. K tomu však budou muset prokázat, že jsou to opravdu jejich věci a že účelem není napomoci podnikateli, aby ze zabavených věcí něco zachránil. Exekutor většinou požaduje doklady o jejich zakoupení.

Podobné je to v nájemním bytě, kde může dojít i k zabavení věcí, které patří pronajímateli. V tomto případě se může situace ještě zhoršit, protože je to případ, kdy může pronajímatel dát nájemci okamžitou výpověď z nájmu (výpověď bez výpovědní doby za zvlášť závažné porušení povinnosti) a hodnotu zabavených věcí strhnout z kauce (jistoty).

Sídlo, resp. místo podnikání, si může každý zřídit v místě trvalého bydliště, a to i v pronajatém bytě či domě, bez souhlasu pronajímatele – vlastníka nemovitosti. Pro provozovnu již platí jiné předpisy a je nutno počítat s tím, že ne každou profesi lze vykonávat v jakémkoli prostoru. V případě bytů v bytových domech to platí obzvlášť.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
13. červen 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup