Pro podání návrhu na vklad již nemusíte na katastr nemovitostí

Pro podání návrhu na vklad již nemusíte na katastr nemovitostí

Elektronizace státní správy je v některých případech pojmem, s nímž si spojujeme spíše těžkosti a komplikace. Její zavádění sice probíhá již více než deset let, ale stále musí občan pro mnoho činností a informací přímo na úřad. To neplatí u katastrálního úřadu. Jednak tu máme datové schránky a elektronickou poštu, ale především je na webových stránkách katastrálního úřadu formulář, jehož prostřednictvím lze podat návrh na vklad on-line.

S aplikací mohou pracovat jak jednotlivci (tzv. anonymní uživatelé), tak uživatelé přihlášení, což jsou většinou realitní kanceláře, notáři či právníci, kteří návrhy podávají častěji. Anonymní uživatel se do aplikace přihlásí prostřednictvím Identity občana, tzv. přihlášení uživatelé pak prostřednictvím svých zákaznických účtů v Dálkovém přístupu do katastru nemovitostí.

Výhodou přihlášených uživatelů je rozšířená funkčnost. Mají například možnost přidávat nemovitosti z listu vlastnictví, doplňovat účastníky o vlastníky nemovitostí, ukládat si rozpracované návrhy, vytvářet si vzory a další.

6+1 možnost

Pro uživatele aplikace je připraveno šest scénářů, které zohledňují nejčastěji používané situace vyžadující podání návrhu na vklad.

Jsou to prodej a darování veškerých vlastněných nemovitostí, prodej a darování určitého výběru z vlastněných nemovitostí, darování a současné zřízení věcného břemena, směna nemovitostí, zřízení věcného břemena či liniového věcného břemena, a prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě.

Kromě těchto šesti scénářů je připraven ještě sedmý, nazvaný úplný, který zahrnuje téměř celou šíři možných případů, jež mohou při přípravě návrhu na vklad nastat. Uživatelé – notáři registrovaní v Dálkovém přístupu – mají navíc k dispozici scénář, který jim umožňuje podat „ohlášení soudního komisaře“ (pravomocné usnesení vydané v řízení o dědictví).

Pro_podani_navrhu_na_vklad_jiz_nemusite_na_katastr.jpeg

Každý scénář je rozdělen do několika kroků

Jejich seznam je zobrazen v záhlaví aplikace a je stále viditelný. Aplikace provede uživatele jednotlivými kroky návrhu na vklad, na jehož konci vznikne dokument ve formátu PDF, který je možné si jednak uložit a vytisknout, a také k němu přidat příslušné přílohy, elektronicky podepsat a návrh podat. Každý krok je opatřen podrobnou nápovědou, která usnadní jeho vyplnění.

Navíc aplikace průběžně sleduje, jaké údaje uživatel zadává, a když zjistí chybu, objeví se na obrazovce zpráva. Pokud jde o chybu, která brání v pokračování přípravy návrhu, je třeba ji opravit, a pak je teprve možné přesunout se do dalšího kroku. Pokud jde o chybu, která není kritická, ale může naznačovat nějaké nesrovnalosti mezi zadanými údaji, uvidí uživatel na obrazovce upozornění, ale je možné ve vyplňování dále pokračovat. 

Aplikace ukládá návrh na vklad průběžně, nejen při kliknutí na ikonku „Uložit“ v záhlaví aplikace. Takže i při pomalejším vyplňování nebo vracení se o krok zpět by se neměla aktuální data ztratit. 

Bez přesných údajů to nepůjde

Návrh na vklad v elektronické podobě ovšem vyžaduje přesnou identifikaci navrhovatelů, a také některé přílohy, které musí být také v elektronické podobě. Je to především vkladová listina (většinou smlouva – kupní, darovací atd.). Ta může v elektronické podobě originálně vzniknout, nebo do ní být převedena z listinné podoby. Pokud vkladová listina vznikne v listinné podobě, musí být převod do elektronické podoby proveden tzv. autorizovanou konverzí. To znamená, že je nutné před provedením autorizované konverze nechat podpisy na této listině úředně ověřit.

Vkladová listina ale může vzniknout přímo v elektronické podobě. Ta musí být ve formátu PDF (event. PDF/A), a především musí být všemi smluvními stranami elektronicky podepsána elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. Elektronické podpisy musí být vloženy do dokumentu a musí k nim být připojeny certifikáty, na kterých jsou tyto podpisy založeny. Listina také musí být opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Pro možnost kompletně podat ohlášení elektronickou cestou prostřednictvím této aplikace je tedy nutné, aby uživatel vlastnil kvalifikovaný certifikát akreditované certifikační autority (např. I.CA, Postsignum, eIdentity) určený pro elektronický podpis. Nelze použít komerční certifikát (public), protože ten není určen pro účely komunikace v rámci veřejné správy. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
27. únor 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup