Zdědili jste nemovitost? Takhle zjistíte její hodnotu

Zdědili jste nemovitost? Takhle zjistíte její hodnotu

Ztráta blízkého člena rodiny přináší do života mnoho nelehkostí a bolestných chvil. Kromě emocionální zátěže se pozůstalí musejí vypořádat s praktickými otázkami spojenými s dě-dictvím. Mezi ně patří vyřizování pozůstalosti a také odhad hodnoty nemovitostí, které přecházejí do rukou dědiců. Jak ale zjistit, jakou cenu tyto nemovitosti mají?

O tom, které nemovitosti jste zdědili, vás informuje notář. Dům, chatička, pole, garáž nebo rybník. Jednou je váš blízký vlastnil celé, jindy třeba z pětiny. A všechny mají svou hodnotu, kterou notář bude chtít znát, aby mohl vypočítat dědickou daň. Jak si s tím tedy poradit?

Prohledejte katastr a územní plán

"Od notáře získáte seznam nemovitostí. Doporučuji vzít tužku a papír, případně Excel, a vypsat si všechny nemovitosti do sloupce pod sebe. Vedle každé nemovitosti si vypište detailní infor-mace, které o nich zjistíte. Cesta je jednoduchá. Na katastru, který je dostupný online, si vyhle-dejte příslušné listy vlastnictví. V nich se dozvíte podrobnosti o vlastnických právech,“ vysvětluje Dominik Ženatý, ředitel realitní kanceláře DOMA realitní makléři, který má bohaté zkušenosti v oblasti ocenění majetku.

Pakliže do dědictví patří pozemky, které mají určení bonity (BPEJ), jejich cenu zjistíte zde. "Chce-te-li vědět, jestli jsou některé z nich stavební, vyhledejte si územní plán. Ten je u větších obcí do-stupný na internetu, u menších budete muset navštívit příslušný stavební úřad," říká Dominik Ženatý.

Z nasbíraných údajů pak spočítáte základ pro určení hodnoty dědictví. Vedou k tomu tyto tři kroky.

Nasměrují vás ceny ostatních nemovitostí

Prvním z nich je analýza prodaných nemovitostí v dané lokalitě, které mají shodné parametry. Jejich ceny se dozvíte z kupních smluv na katastru nemovitostí. Druhým faktorem je aktuální situ-ace na trhu, tedy ceny, za které se nabízejí podobné nemovitosti, jako je ta vaše. Třetím aspek-tem je posouzení výhod a nevýhod dané nemovitosti ve srovnání s ostatními, což vyžaduje objek-tivní pohled a sledování aktuálních trendů.

V tomto případě je dobré obrátit se na kvalitního realitního makléře, který tyto znalosti má. Makléř vám také zpracuje celou tržní analýzu, aby vám ušetřil čas a starosti. "U nás odhady cen nemovi-tostí, nejen pro účely dědictví, provádíme zdarma," doplňuje Dominik Ženatý z DOMA realitních makléřů.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
23. leden 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup