Způsob využití pozemku se bude odvozovat podle evidence v katastru nemovitostí

Způsob využití pozemku se bude odvozovat podle evidence v katastru nemovitostí

Stanovení druhu pozemku se nově bude odvozovat od druhu pozemku evidovaném v katastru nemovitostí. Pokud zde nebude žádný druh pozemku evidován (např. kvůli tzv. zjednodušené evidenci), určí se druh pozemku dle katastrálního zákona nejblíže odpovídající skutečnému stavu. A může se stát, že pak nebude takový pozemek spadat do takové sazby daně, které ve skutečnosti neodpovídá.

Zákon o dani z nemovitých věcí nově definuje způsob využití pozemku, což je především důležité pro výši platby daně. Primárně se nyní dle zákona vychází ze způsobu využití, který je pro daný pozemek evidován v katastru nemovitostí. A to bez ohledu na to, zda odpovídá skutečnému stavu.

V případě, že u pozemku není žádný způsob využití znám, je pak způsob využití zjištěn podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí. Jako způsob využití se tedy zapíše ten nejblíže odpovídající skutečnému způsobu využití.

Zákon také nově zavádí pojem zemědělský pozemek, kterým se rozumí zemědělský pozemek dle katastrálního zákona (orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost.

Povinnost aktualizace údajů v katastru nemovitostí
Podle § 37 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, jsou vlastníci povinni ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí. A to se může zvláště v dnešní době vyplatit.

Při revizi katastru nebo při pozemkových úpravách mohlo totiž dojít k tomu, že některé pozemky, na kterých se nehospodařilo, byly zaneseny nálety apod., jsou v katastru zapsány například jako ostatní plocha – zeleň, neplodná půda nebo jiná plocha.

Pro vlastníky je vhodné zjistit si, jak jsou jejich pozemky v katastru nemovitostí vedeny a upravit tuto evidenci dle skutečnosti. Jestliže je například pozemek vedený jako orná půda, a přitom je už desítky let zatravněný, je třeba ohlásit změnu na katastr nemovitostí.

Pro nejčastější změny druhu pozemku na ornou půdu nebo trvalý travní porost; změna orné půdy na trvalý travní porost stačí pouze ohlášení s úředně ověřeným podpisem. Ohlášení změny druhu pozemku nepodléhá správnímu poplatku a provádí se zdarma. Zaplatíte pouze poplatek za úřední ověření podpisu na tiskopisu ohlášení.  
Podrobné informace, jak na to, ale i formuláře a listiny, kterými je třeba doložit způsob využití pozemku, jsou uvedeny na webových stránkách katastrálního úřadu

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
18. leden 2024

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup