Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení

Na hypotéku dosáhne více zájemců. ČNB zrušila další omezení

Česká národní banka (ČNB) na svém včerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí překročit 8,5 násobek ročního příjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ČNB tento ukazatel sledovat.

Zájemcům o nové bydlení se tak otevírá další prostor k vlastnímu bydlení. První krok učinila ČNB již v červnu letošního roku, kdy rozhodla o deaktivaci horní hranice úvěrového ukazatele DSTI.

Tento parametr určuje poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistých měsíčních příjmů. Ještě do konce června letošního roku nesměli žadatelé o úvěr překročit hranici 45 % čistých příjmů domácnosti. Od 1. 7. 2023 již ČNB nevyžaduje splnění této podmínky.

Posledním, ze tří parametrů, je ukazatel LTV (Loan to Value), který představuje procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. Tento parametr zůstává i nadále v platnosti. Aktuálně nastavená horní hranice ukazatele LTV činí 80 % (90 % pro žadatele mladší 36 let pořizující si vlastní bydlení). Nad touto hranicí mohou banky poskytovat úvěry pouze na výjimku.

Pokud tedy uvažujete o pořízení vlastního bydlení s pomocí hypotečního úvěru, stačí mít dostatečné příjmy a splnit podmínky ukazatele LTV.

Pro celý realitní trh jde o dobrou zprávu. Pokud dojde na jaře příštího roku k očekávanému snížení úrokových sazeb hypotečních úvěrů, může dojít k opětovnému nastartování poptávky po vlastním bydlení. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
30. listopad 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup