Před koupí pozemku si prověřte kvalitu ovzduší v dané lokalitě

Před koupí pozemku si prověřte kvalitu ovzduší v dané lokalitě

Uvažujete-li o novém domě nebo pozemku, na němž byste si chtěli vybudovat domov, nenechte se nemile překvapit. I v lokalitě, která působí nádherně, se mohou vyskytovat imise, které naruší spokojené bydlení.

Zápach, prašnost, karcinogenní látky v ovzduší, ale i světelný smog. To vše může zkazit pohodu z nového bydlení. A ne vždy to musí být pouze ve městech. I v malých obcích můžete narazit na špatnou kvalitu ovzduší. Podle Jáchyma Brzeziny, experta Českého hydrometeorologického ústavu, panuje o kvalitě ovzduší několik mýtů. Mimo jiné také ten, že čím menší obec, tím lepší kvalita ovzduší. Ne vždy to je pravda. 

Nejčastěji jsou v ČR překračovány limity částic PM10 a PM2,5 (menší než 10 mikrometrů). Jsou to tuhé, kapalné nebo směsné částice, které se mohou usazovat v průduškách a způsobovat řadu zdravotních komplikací, např. astma, onemocnění kardiovaskulárního systému, nevratné genetické změny, rakovinové bujení a mnohé další. Ty nejjemnější částice menší než 2,5 mikrometru poškozují lidské zdraví nejvíce, zvláště způsobují chronické onemocnění respiračního traktu.

Přitom lokální vytápění domácností, které je nejvíce běžné právě v menších obcích, je příčinou až tří čtvrtin tohoto znečištění. Dalším je karcinogenní polycyklický aromatický uhlovodík benzo[a]pyren, jehož zdrojem je z 98 % právě lokální vytápění. 

I když se dnes v nových rodinných domech převážně instalují tepelná čerpadla či jiné ekologické zdroje vytápění, stále zůstává dost domů, které využívají původní starší topidla, v nichž není kontrolován proces hoření a přísunu vzduchu, a tak dochází k nedokonalému spalování, a tím se do ovzduší uvolňuje celá řada nežádoucích látek. A to se může stát i v případě topení dřevem, pokud se bude topit v nevyhovujícím zdroji.

Města mají oproti malým obcím výhodu výrazně vyššího podílu plynového vytápění, případně vytápění elektřinou. Nehledě na stávající ceny energií jsou tyto způsoby co do ekologičnosti a znečišťování ovzduší výrazně vhodnější. Jak ukázala měření ČHMÚ v minulých letech, stačí, aby takto neekologicky zatopil relativně malý podíl domácností v obci a kvalita ovzduší se rapidně zhorší. 

V zimě tedy může být kvalita ovzduší v malých obcích mnohem horší než v centru velkých měst. I když v současné době běží na plné obrátky kotlíkové a jiné dotace, které mají finančně podpořit výměnu kotlů za nové automatické, problémem je a ještě zřejmě dlouho bude, jak bude možné topení v domácnostech kontrolovat. Zatímco velké provozy musí v pravidelných intervalech provádět měření emisí a vykazovat plnění emisních limitů, kontrolovat, čím se topí v jednotlivých domácnostech, je výrazně obtížnější, natož přimět majitele ke změně.

Na mnoha místech může být zdrojem nepříjemností také světelný smog. Má výrazné dopady na lidský organismus, a především na špatnou kvalitu spánku. Může být příčinou vzniku mnoha závažných zdravotních komplikací, včetně desynchronizace vnitřních biologických hodin. I když světelný smog se týká především velkých měst, může vadit i v některých odlehlých lokalitách. Světla z různých zábavních parků se často šíří kilometry daleko a mohou narušovat běžné prostředí i v malých obcích.

Abyste zjistili, zda má nemovitost tyto nedostatky, můžete udělat několik kroků. Světelný smog zjistíte tak, že lokalitu navštívíte později večer. Ostatně, i kvůli hluku doporučují makléři navštívit nemovitost v různých denních dobách, tak proč ne i večer. Pokud kupujete pozemek, na němž se nenachází žádná nemovitost, ani prodávající nemusí tušit, odkud se tam večer berou světelné proudy, nebo že je nad pozemkem letecký koridor.

Každopádně, hluk v okolí nemovitosti nebo světelný smog zřejmě nebudou uznatelné jako skryté vady nemovitosti. Prašnost či karcinogenní látky v ovzduší mohou mít v každé lokalitě značný výkyv. Když se v zimě zatopí, může být jejich výskyt podstatně vyšší, než v letních měsících. Ovšem vy nemusíte čekat na zimu a zkoumat kouřící komíny. Výskyt těchto částic lze zjistit u odborníků pro každou danou lokalitu. Stavba domu si vyžádá nemalé prostředky a většinou se dům staví jednou za život. Proto je dobré vybrat si lokalitu, která nebude mít negativní vliv na zdraví jeho obyvatel.

Znečištění karcinogenními částicemi lze prověřit v integrovaném registru znečišťování životního prostředí. Informace o světelném znečištění se najdou na zajímavém webu svetelneznecisteni.cz

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
22. listopad 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup