Digitalizace stavebního řízení má zpoždění – zahájení provozu je nejisté

Digitalizace stavebního řízení má zpoždění – zahájení provozu je nejisté

Jeden ze základních stavebních kamenů nového stavebního zákona má zpoždění. Digitalizované stavební řízení (DSŘ) má ušetřit stavebníkům obíhání úřadů a zároveň jim umožnit, aby měli pod kontrolou celý proces stavebního řízení. Ačkoli původně měl být v provozu od prvního ledna 2024, dosud není jasné, zda a kdy se povede jej rozběhnout.

Digitalizované stavební řízení má přinést pozitiva stavebníkům, a to jak jednotlivcům, tak developerům, ale také stavebním úřadům a dotčeným orgánům. Měla by se zásadně snížit administrativní zátěž, urychlit procesy, a tím by mělo dojít ke zkvalitnění výkonu celé agendy. U vyhrazených staveb se počítalo původně se spuštěním digitalizace k 1. lednu 2024, posléze byl termín přesunut na dobu účinnosti nového stavebního zákona pro ostatní stavby, tj. k 1. červenci příštího roku. Vypadá to však, že i tento termín může být v ohrožení.

Podle mluvčího ministerstva pro místní rozvoj Petra Waleczky vypsalo ministerstvo na konci letošního března veřejnou soutěž na zajištění digitalizace stavebního řízení, vybralo dodavatele začátkem června, ale k podpisu smlouvy dosud nedošlo. Zadávací podmínky totiž napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) společnost, která se ani neúčastnila výběrového řízení, prostě jen pracuje v oblasti IT, navíc dle zjištění z obchodního rejstříku, v odlišné oblasti IT, než na jaké bylo vypsáno výběrové řízení.

ÚOHS však po více než třech měsících od zahájení řízení v prvoinstančním rozhodnutí částečně námitkám této společnosti vyhověl. Ministerstvo se proti rozhodnutí rozhodlo bránit, protože je přesvědčeno, že nepochybilo. Ovšem další řízení u ÚOHS, případně u soudu, může trvat měsíce, a tak je spuštění informačních systémů, potřebných k digitalizaci stavebního řízení, ohroženo. Proto ministerstvo v září navrhlo několik možností dalšího postupu

Jedním z návrhů bylo posunutí termínu účinnosti nového stavebního zákona, což ovšem zásadně odmítla většina odborné veřejnosti. Dle Svazu průmyslu a dopravy ČR by odsunutí účinnosti nového stavebního zákona mělo nedozírné škody, způsobené možným zastavením povolovacích procesů v přechodném období. 

Ve stanovisku svazu se mimo jiné konstatuje: "V každém případě je pro nás nepřijatelné, aby z důvodu nezajištění DSŘ byla odložena účinnost nového stavebního zákona. Pokud by mělo dojít ke zvažování odsunutí účinnosti stavebního zákona, musí jít výhradně jen o posunutí účinnosti samotných procesů, které jsou závislé právě na zaseknuté digitalizaci. O tom, že je možné používat nový stavební zákon i bez DSŘ, svědčí i zahájení jeho účinnosti (resp. použitelnosti) od 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby, a to právě se záměrnou výjimkou vyloučení ustanovení o DSŘ. Pokud je možné, aby byl nový stavební zákon bez DSŘ aplikovatelný pro povolování některých staveb, pak je možné jej aplikovat v další vlně i pro povolování staveb ostatních bez ohledu na to, zda bude DSŘ již funkční či nikoli."

Podobný názor má i Česká komora architektů, jejíž předseda Jan Kasl k tomu pro idnes.cz poznamenal: "Pokud by se nabytí účinnost mnoho let chystané novely muselo posunout, prodlouží se legislativní nejistota pro všechny, kteří stavebním procesem prochází. V současné době se například architekti už učí stavební zákon v jeho novelizované podobě, jejíž účinnost má oficiálně nastat za tři, respektive za devět měsíců.“

Dalším možným opatřením, jak dodržet termín spuštění DSŘ, bylo zajištění základní části digitalizace stavebního řízení prostřednictvím státních podniků z jiných resortů. Ministerstvo tak oslovilo Státní pokladnu, Centrum sdílených služeb i Národní agenturu pro komunikační a informační technologie.

Když vyčerpalo veškeré možnosti, vydalo se cestou poslední možné varianty – a to "jednacího řízení bez uveřejnění" a 3. listopadu uzavřelo smlouvu se společností InQool na prováděcí projekt, vývoj a zavedení informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení, tj. na tu část systému, kterou stát není schopen dodat vlastními silami. Avšak i tato smlouva byla neprodleně napadena a ÚOHS k ní zahájil správní řízení. Nyní je tedy ministerstvo v patové situace a kdy budou moci být zahájeny práce na zprovoznění systému, se dozvíme zřejmě až příští rok.

Zkušební provoz DSŘ měl běžet již od letošního léta s tím, že od 1. ledna měl být k dispozici již pro vyhrazené stavby. Termín se již na jaře posunul, vyhrazené stavby tak pojedou podle nového zákona, ovšem bez DSŘ. Nyní ministerstvo trvá na tom, že stihne termín 1. července 2024. Ovšem vzhledem k tomu, že řízení u ÚOHS se může táhnout, je otázkou, zda a kde najde dostatek specialistů, kteří tyto práce zajistí.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
21. listopad 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup