Součástí prodeje nemovitosti je i její vyklizení

Součástí prodeje nemovitosti je i její vyklizení

Pokud máte nemovitost, v níž nebydlíte, je několik možností, jak s ní naložit. V prvé řadě se dá pronajmout. To všem vyžaduje, aby stav nemovitosti byl dobrý a nebylo třeba nákladných úprav či rekonstrukcí. Nebo je možné nemovitost prodat. S tím jsou však spojené i další nutné práce.

Nemovitost určená k prodeji je většinou nemovitost zděděná, nebo darovaná, avšak dárce v ní dále nebydlí, nebo je to dům, z něhož se majitel odstěhoval do domu nového. Ve všech případech často v nemovitosti zůstává mnoho věcí, ať je to nábytek, oblečení, drobné předměty, ale i věci uložené na půdách či ve sklepích.

Nejvíce to často bývá v nemovitosti zděděné, která se uvolnila až úmrtím majitele. Ale i když se člověk prostě odstěhuje do nového místa, má tendenci v nemovitosti při stěhování nechat nepotřebné věci s tím, že „jednou je vyklidí“. Při prodeji nemovitosti je však třeba počítat s tím, že nový vlastník bude požadovat vyklizení nemovitosti, a to co nejdříve.

Jak proběhne prodej nemovitosti
Pokud si někdo již vybral vaši nemovitost a rozhodl se ji koupit, následuje většinou podpis rezervační smlouvy. Následně se přistupuje ke zpracování kupní smlouvy, k jejímu podpisu a podání návrhu na vklad nového vlastníka na katastru nemovitostí.

V tomto procesu musí také kupující dokladovat, jak bude koupi nemovitosti financovat. Zda má k dispozici hotové prostředky, nebo si je zajistí prostřednictvím hypotéky či jiné obdobné půjčky. Obvyklé je, že hotovost zůstává v notářské či jiné úschově (například vinkulovaná na zvláštním bankovním účtu) a uvolní se prodávajícímu až poté, co katastr nemovitostí zapíše nového vlastníka.

Ovšem smluvní strany se mohou dohodnout i jinak. Například že se finanční prostředky uvolní postupně, za určitých podmínek. A jednou z nich může být i vyklizení nemovitosti před jejím předáním novému vlastníkovi.

I když věcné právo k nemovitosti vzniká se zpětnými účinky ke dni podání návrhu na vklad, fakticky vznikne až vkladem do katastru nemovitostí. Ze zákona má katastrální úřad na provedení vkladu 30 dnů od podání návrhu.

Nejprve běží dvacetidenní ochranná lhůta, po kterou katastrální úřad nemůže vklad provést, provádí jej až v následujících deseti dnech. Nelze předvídat, jestli katastrální úřad provede zápis dříve či později, ve hře jsou různé faktory, od momentálního množství zpracovávaných návrhů, až po různé volné dny, jako jsou svátky či dny pracovního klidu.

Je lepší prodávat prázdnou nemovitost?
Určitě to má své výhody. Pokud byla nemovitost delší dobu obývána a zůstalo v ní staré zařízení, může to na potenciální kupující působit spíš negativním dojmem. Také proto se v posledních letech dostává do popředí při prodeji nemovitostí homestaging. Je lepší v prázdném domě vydekorovat jednu dvě místnosti, aby kupující viděli možnosti, které se nabízejí než mít celý dům zastavěný starým nábytkem, nefunkčními žaluziemi či zaprášenými záclonami.

Nicméně i takový dům je prodejný, protože potenciální kupec si umí představit jeho potenciál a vnitřní vybavení není to, co kupuje. Ale právě v takovém případě bude trvat na jeho vyklizení v nejkratší možné lhůtě, aby mohl s domem dále disponovat.

S vyklízením je třeba tedy začít nejpozději po podpisu kupní smlouvy tak, aby byl dům prázdný po zápisu do katastru nemovitostí a mohl být předán novému majiteli.

Vyklizení nemovitosti, zvláště po zemřelém příbuzném, může být náročné nejen fyzicky, ale i emočně. Proto je vhodné, aby dědici pomohl někdo nestranný, kdo vezme do rukou praktickou stránku věci. Může tak uložit zvlášť osobní věci, které si později proberou dědicové, vyčlenit věci k prodeji a zajistit odvoz zbylého zařízení. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
31. říjen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup