Stát musí přijít s novou bytovou strategií, konstatuje Hospodářská komora

Stát musí přijít s novou bytovou strategií, konstatuje Hospodářská komora

Z nové analýzy Hospodářské komory vyplývá, že za pomalou výstavbou bytů stojí zdlouhavé stavební povolování či nedostatek pracovních sil ve stavebnictví, jako jsou geodeti, vedoucí staveb, stavební dozory i dělníci. Výstavbu prodražují také nové požadavky EU související s energetickou náročností a bojem proti klimatické změně, a povinná spoluúčast investorů na rozvoji území. Pokud stát nepřijde s novou bytovou strategií, nedostupnost bydlení se bude dále prohlubovat.

"Žádný z těchto problémů nemá přechodný charakter, a proto bez razantních změn nedojde k jejich samovolné nápravě. Bez přijetí ucelené koncepce a strategie vedoucí k systémové podpoře vzniku nového bydlení v České republice se bude jeho nedostupnost i nadále prohlubovat," uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, podle něhož by úsilí státu nemělo směřovat k řešení dílčích problémů, ale ke komplexnímu nastavení prostředí.

Složitou legislativu, vysokou administrativní zátěž a přesun podnikatelů do předvídatelnějšího a jednoduššího právního prostředí, tzn. do jiných zemí, označily podnikatelské organizace za hrozby i ve SWOT analýze, kterou projednal Vládní výbor pro strategické investice.

"Pokud neprovedeme rychlý obrat, budeme odsouzeni k ekonomickému zaostávání za jinými zeměmi kromě jiného i v nedostupnosti bydlení, a také k enormním cenám nových bytů, které si málokdo bude moct dovolit," je přesvědčen Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora už dříve uvedla, že stát by se měl zaměřit na dostupnost nájemního bydlení, díky kterému by zaměstnanci byli ochotnější stěhovat se za prací i mezi regiony. Přitom již na jaře 2021 přijala vláda dokument nazvaný Koncepce bydlení České republiky 2021+, v němž mj. konstatuje, že současná bytová výstavba je charakterizována převahou výstavby bytů do soukromého vlastnictví, a tak dochází k oslabování nájemního segmentu.

V současné době v nájemních bytech žije zhruba pětina domácností, což má také dopady na pracovní trh v podobě nízké pracovní mobility. V materiálu byly sice stanoveny úkoly, jak s tímto problémem naložit, ale jejich dlouhodobost je někdy až zarážející. Například na zpracování metodiky pro obce a další územně správní celky, která by jim pomohla v územním plánování a nakládání s pozemky, si ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo 4 roky.

Má být tedy hotová až v roce 2025. Podobné to je například s využíváním moderních metod výstavby, které by mohly bytovou výstavbu podstatně urychlit. V letošním roce má sice vyjít publikace pod gescí Ministerstva obchodu, ale zatím se neví, jak je její příprava daleko, a například soutěž o nejlepší projekt s využitím moderních technologií výstavby s ohledem na zdravé bydlení se má realizovat také až v roce 2025,

Je až k nevíře, že ministerstva nemají kapacity na zvládnutí těchto úkolů, zvláště když se jim nabízí podstatná pomoc různých odborných sdružení a institucí, jako jsou podnikatelské organizace, vysoké školy, sdružení odborníků ve stavebnictví či architektuře.

Materiál je dva roky schválený, ale i dle konstatování Hospodářské komory se zřejmě za ty dva roky moc nezměnilo. Komora tak doporučuje, aby stát vedle deregulace a debyrokratizace povolování posílil domácí výrobu stavebních materiálů, rozšířil okruh míst vhodných pro zástavbu, jako jsou brownfieldy, umožnil zástavbu do výšky, zrychlil přijímání zahraničních pracovníků a umožnil investorům odpočet nákladů za veřejné budovy, jejichž výstavbou obce podmiňují stavbu bytových domů.

"Náklady výstavby zvyšuje spoluúčast investorů na rozvoji území. Developeři při výstavbě svých projektů tak musí městu zajistit také výstavbu veřejných budov, jako jsou školy nebo školky, nebo poskytnout finanční kompenzaci. Když už jsou bagry na staveništi, je na jedné straně hospodárnější, aby se rovnou stavěla i občanská vybavenost. Na druhé straně je ale třeba si uvědomit, že požadavky na spoluúčast investorů na výstavbě veřejných budov zvyšují developerům a koncovým zákazníkům náklady, protože se rozpočítávají do cen bytů. Ceny se pak zvýší až o několik tisíc na metr čtvereční. A z těchto cen pak investoři odvádějí daně. Konkrétním řešením, jak snížit cenu bytů a zároveň zachovat spoluúčast investorů na rozvoji území, je, aby investoři odvedli daně jen za byty, nikoliv z hodnoty související občanské vybavenosti, jejíž dodání je vlastně už samo jakousi naturální daní," navrhuje analytik Hospodářské komory Roman Renda.

Takováto přímá participace investorů by i z hlediska obcí byla operativnější a efektivnější než třeba zpětné dotování sociálního bydlení financované z vybraných daní.

Potenciálem pro zvýšení a zrychlení výstavby pro bydlení je také zavádění moderních technologií ve stavebnictví. Jsou jimi například prefabrikované konstrukce, techniky využívající dřevěné a ocelové rámy, stěnové panely, objemové modulární bloky vyráběné v továrnách a štíhlé konstrukce. Výhodou je zejména rychlost, ale i dostatečná kvalita výstavby a její udržitelnost, zejména snadná recyklace. To vše by však měla vláda zohlednit v nové strategii, kterou Hospodářská komora doporučuje urychleně nejen vypracovat, ale především realizovat.

Zaujalo vás téma? Doporučujeme:

Nový stavební zákon zjednodušuje stavební řízení, ale vrací do hry kolaudaci rodinných domůNový stavební zákon zjednodušuje stavební řízení, ale vrací do hry kolaudaci rodinných domůProč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouProč je dobré získat kvalifikovaný souhlas souseda se stavbouS opravou soukromého rybníku pomůže státS opravou soukromého rybníku pomůže stát
Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?
Program Nájemní bydlení odstartovalProgram Nájemní bydlení odstartoval

 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
26. říjen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup