Jak postupovat při plánování stavby rodinného domu na úzkém pozemku

Jak postupovat při plánování stavby rodinného domu na úzkém pozemku

Někdy není na výběr a člověk musí brát, co je k dispozici. Jestliže hledáte pozemek pro stavbu rodinného domu a z určitého důvodu potřebujete koupit pozemek v konkrétní lokalitě, ne vždy musí být jeho tvar ideální. Nicméně i s takovým pozemkem se dá pracovat a může na něm vzniknout komfortní bydlení.

Nejvýhodnějším tvarem pozemku pro samostatně stojící rodinný dům je obdélník. Strana, orientovaná k přístupové komunikaci, by měla mít optimální délku 18 m, což následně umožní postavit dům zhruba o šířce 10 m a v těsné blízkosti umístit například garáž.

Podle architektů je optimální poměr stran obdélníkového půdorysu pozemku 2 : 3. Čím bude pozemek širší, či větší, tím lépe. Avšak každý metr čtvereční stojí nemálo finančních prostředků, a tak se pozemky spíše zmenšují, než zvětšují. Navíc, jak podmínky stanovené stavebním zákonem, tak podmínky některých územních plánů, neumožňují postavit kdekoli cokoli.

Za úzký se má pozemek, pokud je široký 15 metrů a méně. V případě takto úzkých pozemků jsou nejpalčivějším problémem právě odstupové vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních domů.

Od sousední stavby musíte dodržet sedmimetrovou vzdálenost, pokud se na protilehlých stěnách nacházejí okna obytných místností. Zmenšit vzdálenost mezi dvěma domy na 4 metry je možné, pokud se na daných zdech okna obytných místností nenacházejí.

Myslet se musí například vzdálenost od hranic pozemku, ale nejen to, také na vzdálenost od sousední stavby. To znamená, že pokud koupíte pozemek vedle již zastavěného pozemku, a je-li tato stavba staršího data podstatně více přiblížena k hranici svého pozemku, vedlejší stavitel bude muset tuto vzdálenost vynahradit, ačkoli je vlastně "bez viny".

Nicméně stavební úřady to nechávají jedině na dohodě majitelů, kde stávající stavitel je v nevýhodě oproti tomu, kdo již bydlí. A pokud ten nevyjde vstříc, může nastat problém i u pozemku, který se do té doby jevil ideálním.

Při výběru pozemku pro stavbu rodinného domu se tedy vyplatí nic nepodcenit a vše si ověřit předem, pokud tak již neučinil realitní makléř. Ale i když realitní makléř řekne či napíše, že se sousedy, event. s obcí nebude problém vyjednat výjimku, není to závazek pro žádnou ze stran. Takže nezbývá než si tato fakta konkrétně ověřit. Ani to však nakonec nemusí v konečném rozhodnutí dobře dopadnout.

Stačí změna majitele sousedního domu, změna ve vedení obce a všechno může být jinak. Nicméně alespoň takový příslib může být morálním závazkem do budoucna, že se s vedením obce i sousedy dá leccos vyjednat.

Podceňovat nelze ani územní plán, v němž mohou být v některých obcích či městech definovány podmínky výstavby odlišně od jiných míst. Proto je třeba se také před koupí pozemku informovat na příslušném stavebním úřadě a vycházet z platného územního plánu pro konkrétní oblast. Jsou to například počet parkovacích stání, požadavky na tvar domu, možnost – či nemožnost postavení řadového či polořadového domu apod.

Pro tvar úzkého a dlouhého pozemku je mnohem obtížnější navrhnout vhodný dům. Šikovní architekti si určitě s takovou výzvou poradí, ale je-li pozemek užší než 11 metrů, zřejmě bude třeba nechat si zpracovat individuální projekt, což celou výstavbu prodraží.

Dům na úzkém pozemku může být na první pohled z ulice nenápadný, avšak právě individuální architektonické řešení jej může povýšit na jedinečný prostor, v němž bude mít dostatek místa celá rodina. Proto není třeba se takového pozemku obávat, jen si uvědomit jeho omezení, která je třeba respektovat.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
11. říjen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup