Jak převést podíl na darované nemovitosti?

Jak převést podíl na darované nemovitosti?

Pokud nemovitost vlastní více osob, které ji získaly jednorázově darem, v případě, že chtějí nemovitost převést na jiné osoby či osobu, naskýtá se několik možností.

Příkladem může být, že nemovitost vlastní sourozenci spolu se svými manželi. Nemovitost přitom obdrželi darem od rodičů, a to v době, kdy již byli sezdaní a rodiče nemovitost darovali ne výjimečně svým dětem, ale zároveň jejich manžel. Nyní by chtěl jeden ze sourozenců nemovitost převést na své dítě.

Převod ideální poloviny nemovitosti

Nemovitost je tedy v podílovém spoluvlastnictví dvou manželských párů, z nichž každý vlastní ideální polovinu ve společném jmění manželů. Prvním případem může být, že na dítě manželé na své dítě převedou svou ideální polovinu, kterou mají ve společném jmění manželů. To mohou učinit buď bezúplatně – formou darovací smlouvy, nebo úplatně – formou klasické smlouvy o převodu nemovitosti. Dítě pak bude vlastnit jejich polovinu a druhému manželskému páru se pouze změní spoluvlastník.

Bezúplatný převod nebo kombinace daru a kupní smlouvy?

Nemovitost mohou převést darem na potomka jednoho z nich i oba manželské páry. Lze však předpokládat, že tato situace nastává výjimečně. Spíše nastane situace, kdy druhý manželský pár svému synovci/neteři bude chtít převést svůj podíl za úplatu.

V tom případě je možnost, aby manželé – rodiče – využili darovací smlouvy a druhý pár smlouvy kupní. Nebo je možné nejprve vypořádat podílové spoluvlastnictví tak, aby jeden ze sourozenců s manželkou získal druhou polovinu nemovitosti do společného jmění manželů. To by se stalo zrušením podílového spoluvlastnictví. Poté může celou nemovitost darovací smlouvou převést na svého potomka.

Zrušení podílového spoluvlastnictví

Zrušené podílové spoluvlastnictví lze vypořádat několika způsoby. Jedním z nich je právě nabytí vlastnického práva k celé věci některým ze spoluvlastníků za náhradu vyplacenou ostatním spoluvlastníkům. Stane se tak uzavřením dohody všech spoluvlastníků, v níž bude ujednání o způsobu vypořádání. To je ideální v případě rodinného domu.

V případě, že by se jednalo o pozemek, lze také spoluvlastnictví zrušit tak, že dojde k reálnému rozdělení věci, tedy z jednoho pozemku vzniknou dva samostatné pozemky. K tomu je nutné nové geodetické zaměření a pak již nic nestojí v cestě takovému způsobu vypořádání.

Převod podílu darované nemovitosti se tedy v ničem neliší od převodu nemovitosti získané koupí. Záleží jen na tom, kolik osob má nemovitost s podílovém spoluvlastnictví a na tom, zda budou převádět nemovitost všichni na jednu osobu nebo se bude postupovat u spoluvlastníků rozdílným způsobem. Každopádně pokud se jedná o nemovitost, v níž budou chtít stávající spoluvlastníci dále bydlet, měli by si do darovací smlouvy či smlouvy o převodu zanést podrobné ustanovení o výměnku, což je vlastně věcné břemeno dožití, včetně jeho zápisu do katastru nemovitostí.

V případě pochybností, jak takový převod provést, nebo v případě dalších otázek ohledně spoluvlastnictví, je vhodné obrátit se na odborníka z řad právníků specializujících se na obor nemovitostí. Ten může celý proces zpracovat a poradit, jaký postup zvolit.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
31. srpen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup