Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?

Oprav dům po babičce. A získáš dotaci?

Jedinečná podpora, která odstartuje v září letošního roku, má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. Úspěšní žadatelé zároveň získají od ledna 2024 možnost čerpat od stavebních spořitelen zvýhodněný úvěr.

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září nový dotační program pro české domácnosti. Cílem je urychlit tempo renovací starších domů, zpřístupnit finanční prostředky na vstupní investici a ulehčit mladým domácnostem cestu k úspornému bydlení.

"Chceme využít stávající zástavbu a zabránit tomu, aby se obce rozšiřovaly do volné krajiny a aby se kvůli bytovým potřebám zabírala další a další zemědělská půda," uvedl při prezentaci nového dotačního programu ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podle něj je program i motivací pro mladé rodiny, které zaskočily v posledních letech stále se zvyšující životní náklady a nejsou schopny dosáhnout na hypotéku. Pokud mají ve svém vlastnictví starší rodinný domek, nebo si jej koupí či dostanou darem od rodiny, mohou si díky poměrně vysoké dotaci snáze zajistit vlastní úsporné bydlení.

Dotační program "Oprav dům po babičce" je určen všem žadatelům, vlastníkům rodinného či rekreačního domu, kteří splní podmínky optimálního zateplení na stávající budově, nebo postaví dům splňující požadované parametry na místě odstraněného původního domu. 

Vzhledem k tomu, že program má podpořit zejména mladé rodiny, budou zvýhodněni žadatelé, kteří pečují o nezaopatřené děti. Na každé dítě získá žadatel tzv. rodinný bonus ve výši 50 tisíc korun. Rodiny navíc budou moci požádat o bonus i za další děti narozené v době po podání žádosti o podporu, přičemž posledním rokem možného dodatečného čerpání bonusu je rok 2030.

Zásadní výhodou programu bude možnost čerpat finanční prostředky předem. Příjemci dotace zároveň budou moci od příštího roku na pobočkách stavebních spořitelen požádat o zvýhodněný úvěr, který pokryje rozdíl mezi způsobilými výdaji a vyplacenou dotací, a to bez nutnosti zástavy nemovitosti. Úrok se má podle ministra Hladíka pohybovat mezi třemi až čtyřmi procenty dle aktuálních úrokových sazeb a nastavení jednotlivých stavebních spořitelen.

Program byl připraven s ohledem na fakt, že nejčastější překážkou renovací starších domů bývá nedostatek vlastních zdrojů na pokrytí rozdílu mezi dotací a celkovými náklady, včetně předfinancování. Právě proto se bude tato dotace poskytovat předem, tj. zálohově. Tím se může snížit výše potřebného úvěru, a celá rekonstrukce se stane dostupnější pro více domácností. 

Po realizaci lze navíc počítat s tím, že právě zateplení, případně v kombinaci s dalšími úspornými opatřeními, významně sníží náklady na provoz domu a ušetřené prostředky žadatelům pomůžou úvěr bez větších obtíží splatit.

Účelů, na které se dotace vztahuje, je mnoho, a ještě se dají různě kombinovat. Základem je až 1 milion korun na zateplení. To pak lze doplnit dalšími úspornými opatřeními, jako jsou například výměna zdroje tepla, pořízení fotovoltaiky, dobíjecí stanice pro elektromobil a mnoho dalších, takže v celkovém objemu může zálohová dotace dalece přesáhnout milion korun. Stejně jako ve standardní Nové zelené úsporám obdrží příjemci navíc motivační bonus 10 tisíc korun za každou kombinaci úsporných opatření.

Podpora se bude týkat opatření realizovaných po 1. lednu 2021. Je tedy možné žádat o podporu pro již provedená opatření po tomto datu, nebo žádat o peníze na plánovaná opatření. V rámci podání a doložení žádosti dojde také ke zjednodušení – nově již nebude ve většině případů nutné předkládat projektovou dokumentaci a nebudou vyžadovány ani účetní doklady.

Program Oprav dům po babičce společně s Novou zelenou úsporám Light a podporou bytových domů ve vlastnictví SVJ a družstev zásadně rozšiřují stávající podobu programu Nová zelená úsporám tak, aby energeticky úsporná opatření byla dostupná všem věkovým i příjmovým skupinám obyvatel. I když žádosti do programu "Oprav dům po babičce" se budou podávat až od září, zájemci se mohou už dnes obrátit se svými dotazy na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR, případně využít kontaktní formulář na webu novazelenausporam.cz.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
23. srpen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup