Možnost uspořit na energiích spojených s bydlením se otevře většímu okruhu obyvatel ČR

Možnost uspořit na energiích spojených s bydlením se otevře většímu okruhu obyvatel ČR

Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí a stavební spořitelny se dohodly na spolupráci v oblasti financování energetických úspor domácností. Společně připravují systémové řešení, které urychlí zelenou transformaci a umožní snížení energetické náročnosti a modernizaci bytů a domů.

"Chceme rozšířit okruh lidí, kteří se díky dotačním programům Státního fondu životního prostředí ČR a dostupným úvěrům stavebních spořitelen budou moci pustit do energeticky úsporných renovací svých domů a snížit si tak měsíční náklady na energie. Sníží se počet domácností, které jsou ohrožené energetickou chudobou a zároveň tím přispějeme ke kvalitě životního prostředí… Naším cílem je navýšit tempo renovací až na 3 % ročně," uvedl po podpisu Memoranda Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Spolupráce se stavebními spořitelnami umožní podle ministra financí Stanjury využít existující síť poradenských míst stavebních spořitelen k zajištění služeb občanům v oblasti poskytování informací a asistence při sjednávání dotačních podpor a úvěrů určených na investice do energetických úspor domácností.

Občané tak budou mít nově možnost na jednom místě získat výhodné financování, poradenství i asistenci s vyřízením dotací z příslušných podpůrných programů. 

Spolupráce by měla probíhat na těchto principech: 
Ministerstvo financí podpoří zachování státní podpory stavebního spoření v intencích návrhu konsolidačního balíčku veřejných financí (pokles z dosavadních maximální roční podpory ve výši 2 000 Kč na 1 000 Kč), a současně též podpoří legislativní změny vymezující působení stavebních spořitelen tak, aby se mohly aktivně zapojit do realizace programů podpory energetických úspor domácností, včetně poskytování úvěrů na investice směřující k energetickým úsporám.

Ministerstvo životního prostředí v maximální možné míře podpoří vzájemnou kompatibilitu a synergii dotačních a úvěrových programů týkajících se podpory energetických úspor v sektoru bydlení, zajistí možnost průběžného školení pracovníků stavebních spořitelen zaměřeného na dotační podmínky, energetické úspory a obnovitelné zdroje a zajistí rozvoj dostupné poradenské sítě pro domácnosti.

Pokud bude zachována podpora stavebního spoření dle návrhu konsolidačního balíčku, Asociace českých stavebních spořitelen zajistí, aby stavební spořitelny prostřednictvím své sítě umožňovaly svým klientům asistenci, komunikaci a financování investic do energetických úspor a podporovaly čerpání příslušných dotačních programů pro občany.

Tato spolupráce by měla konkrétně vejít do praxe již od 1. ledna 2024, což by podstatně usnadnilo řadě občanů a klientů stavebních spořitelen přístup k financování energetických úspor. Zájemce by si tak na jednom místě vyřídil jak financování své investice, tak žádost o státní dotaci.

Ke konci roku 2022 evidovaly stavební spořitelny přes 3,15 milionu smluv ve fázi spoření. Aktuálně čerpaných úvěrů bylo ke stejnému datu 476 tisíc. Přitom účelem poloviny úvěrů, poskytnutých v loňském roce, byly rekonstrukce a renovace vlastních bytů a domů, z nichž mnohé řešily právě snížení energetické náročnosti domácností. Očekává se, že tento trend bude dále růst, k čemuž může přispět i právě uzavřená dohoda stavebních spořitelen s oběma ministerstvy.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
09. srpen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup