Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří bezmála třemi miliardami korun revitalizaci brownfieldů

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří bezmála třemi miliardami korun revitalizaci brownfieldů

V únoru byl zahájen příjem žádostí o dotace z programu NPO brownfieldy. Státní fond podpory investic (SFPI), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů.

Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají. Podmínkou je, aby následné využití bylo převážně nepodnikatelského charakteru a sloužilo široké veřejnosti. Dotace je poskytována na revitalizaci brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení.

Tím se rozumí stavba nebo pozemek, které jsou určené pro tyto účely: vzdělávání, výchova nebo sport, kultura, společenské účely, sociální služby nebo péče o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochrana obyvatelstva, plnění úkolů v rámci veřejné správy, nebo zdravotní služby.

Program NPO brownfieldy se skládá ze čtyř samostatných výzev. V programech dotace na rekonstrukci staveb – velké projekty, a dotace na demolici a výstavbu – velké projekty, je poskytována minimální částka 30 milionů korun do maximální výše 500 mil. Kč. V dotačním programu na rekonstrukci staveb – malé projekty se poskytují prostředky od 3 do 30 mil. Kč.

V programu na úložiště uhlíku – malé projekty jsou prostředky poskytovány ve stejné výši. Přírodním úložištěm uhlíku se rozumí území, na kterém se po revitalizaci nebudou nacházet žádné stavby, a které bude vázat oxid uhličitý pomocí fotosyntézy do vegetace, příp. také do půdy. Tento program se týká především odlehlých míst, jako jsou například bývalé vojenské areály. Revitalizací takového brownfieldu by tedy měl vzniknout lesopark v zastavěném území obce, nebo les založený podle lesního hospodářského plánu platného v sousední nebo nejbližší lesní lokalitě mimo zastavěné území obce. Výše dotace činí nejméně 3 000 000 Kč a nejvíce 30 000 000 Kč.

O dotace mohou dle typu programu žádat územní samosprávné celky, u velkých projektů mohou být příjemcem i právnické osoby. V obou případech jsou zásadním kritériem potřeby lidí v daném regionu. Celkem MMR společně se SFPI v programu připravilo 2,8 miliardy korun.

Na samotnou realizaci budou mít úspěšní žadatelé zhruba dvě stavební sezóny. Projekty by měli dokončit do prosince 2025. Výsledkem by mělo být kvalitní občanské vybavení, které zajistí podmínky k dalším investicím do lokalit a jejich rozvoji.

MMR řeší již od loňského jara individuálně přípravu projektů s potenciálními žadateli, včetně toho, jak se vypořádat s technickými požadavky programu. Na podzim se uskutečnily také brownfieldové konzultační dny. Výzvy k podávání žádostí jsou dostupné na www.sfpi.cz. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
01. srpen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup