Při koupi nemovitosti si nechte předložit revizní zprávu spalinových cest

Při koupi nemovitosti si nechte předložit revizní zprávu spalinových cest

Předloni vzniklo vinou nevyhovujícího stavu spalinových cest přes 1 340 požárů, z toho v 1 117 případech vznikly vznícením sazí. Přibyly zejména požáry po zprovoznění komína bez jeho kontroly. Požáry od komínů způsobily v tomtéž roce škodu ve výši 69 mil. Kč.

Potvrdily se závěry analýz Společenstva kominíků ČR z roku 2020, že důvodem zvýšeného počtu požárů je fakt, že vinou pandemie mnozí lidé doma v posledních dvou letech topili v již vysloužilých spotřebičích na pevná paliva, protože využívali možnosti práce z domova. Rovněž začali znovu používat neprovozované komíny a připojovali si nové spotřebiče paliv do komínů bez provedené revize. 

Proto je třeba zvláště při koupi starší nemovitosti zjistit, zda jsou komíny pravidelně kontrolovány a v jakém jsou stavu. Může se stát, že domácnost přešla před časem například na elektrické vytápění a komíny nepoužívá. Ovšem při stále stoupajících cenách energií může být výhodné vrátit se k používání kamen či krbů, jimiž lze topit buď celoročně, nebo alespoň přitápět v přechodovém období.

Dřevo je stále nejlevnějším obnovitelným zdrojem tepla a zřejmě tomu tak bude po mnoho dalších let. Přechodem na tento typ vytápění, ať již běžným dřevem nebo dřevními peletami, tak lze podstatně ušetřit. 

Ovšem pokud jsou komíny ve špatném stavu, je třeba počítat s nemalými náklady na jejich renovaci. Vyvložkování, či běžná oprava omítky či tělesa komína stojí desítky tisíc korun, a pokud jejich stav vyžaduje rekonstrukci, měla by se tato skutečnost promítnout do ceny nemovitosti. Ostatně, tak jako případné další vady nemovitosti, které nejlépe zjistí odborný technik.

Pravidelná kontrola není bezúčelná

Aby se mohlo v kamnech topit, musí být komín v dobrém stavu. Každá netěsnost, škvíra, nedostatečně vyčištěné spalinové cesty s sebou nesou riziko požáru. Škody, které takový požár napáchá, navíc nebude pojišťovna hradit, neboť vzniknou porušením zákonných norem (zákon o požární ochraně a vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).

Platná vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jasně specifikuje povinnou frekvenci těchto služeb podle typu používaného paliva. Majitelé a provozovatelé spotřebičů paliv jsou povinni objednat minimálně jednou za rok kominíka na kontrolu spalinové cesty. Výjimku mají kondenzační plynové spotřebiče, u nichž vyhláška připouští jednu kontrolu spalinové cesty za 2 roky.

Z dlouhodobě získaných poznatků vyplývá, že kontroly spalinových cest v domácnostech lidé podceňují. Pokud si je objednají, z veliké části kontroly odkládají až na podzimní měsíce nebo dokonce začátek zimy. V počátcích topné sezóny tak kominíci často nevědí, do jaké domácnosti mají zavítat dříve. V případě, že objeví nějakou závadu, oprava se už do začátku vytápění nemusí stihnout.

Kominík nebo revizní technik

Navzdory informační kampani přetrvávají v České republice problémy s kominíky pochybné úrovně a stále jsou provozovány i zastaralé spotřebiče paliv. Společenstvo kominíků ČR proto na webu www.skcr.cz zavedlo sekci, ve které si každý může snadno vyhledat kvalifikovaného kominíka podle regionu.

Kominík však může být i revizním technikem, pokud získal profesní kvalifikaci „revizní technik spalinových cest“. V tomto případě může komín nejen vyčistit, ale také provést revizi spalinových cest dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Kominíků, kteří jsou zároveň revizními techniky, je dostatek. Jejich databáze je na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR na této adrese.
 
Stále častěji překvapují novostavby bez komínů. Zdrojem vytápění je v těchto případech plyn, elektrokotel, tepelné čerpadlo. Odborníci však doporučují, že v případě nenadálého dlouhodobějšího výpadku dodávané energie je dobré mít v záloze topidlo, které není závislé na dalších energetických zdrojích. Tím jsou bezpochyby běžná kamna na dřevo jsou. Proto komíny na domech budou používány spíše více než méně. 

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
26. červenec 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup