Přichází nová vlna paneláků?

Přichází nová vlna paneláků?

Na počátku devadesátých let minulého století bylo bydlení v domech z prefabrikovaných betonových dílců dehonestováno a označováno za nevyhovující a neodpovídající moderním nárokům. Spolu s tím byla rozšiřována teorie, že se podaří vybudovat dostatek bytů novými progresivními metodami. To se ale v krátké době ukázalo jako nereálné.

Snad nejlepším dokladem toho, nakolik relevantní byla myšlenka o "špatné" panelové výstavbě a o tom, že lidé odmítnou v takových bytech bydlet, je současný stav na trhu s nemovitostmi. Rekonstruované byty v panelových domech se prodávají s realizační cenou kolem 50–100 tis. Kč na čtvereční metr

Nakonec se nic převratného nestalo. Bytové domy se stavěly nadále tradičním původním způsobem, což představuje betonové jádro obložené izolacemi a cihlou. S tímto způsobem výstavby je ale spojen jednak vysoký podíl mokrých procesů a malá unifikace technologie výstavby, ale také a především dlouhá doba realizace, což v konečném důsledku znamená vysoké náklady na pořízení takového bytu. 

Ovšem pro řešení současné situace, i v rámci probíhající energetické krize, je velmi žádoucí, aby rostl podstatně rychleji podíl nízkoenergetických bytových domů. Jedním z konkrétních návrhů řešení podle schválené koncepce výstavby dostupného bydlení, vypracované MMR ČR a v roce 2021 schválené vládou, by mohly být moderní metody výstavby prostřednictvím "inteligentních konstrukcí" – MMC (Modern Methods of Construction). 

Přichází nová vlna paneláků?

Jedná se o alternativní metody výstavby s pomocí prefabrikace. Lze například využít dřevěné a ocelové rámy, do nichž se zasazují stěnové panely, vyráběné v továrnách, v nichž jsou již ale předpřipravené další prvky, jako vedení sítí apod. Taková výstavba bude mnohem ekologičtější, než dosavadní způsob stavby bytových domů, ale také se podstatně zkrátí doba výstavby, protože montáži na místě bude předcházet příprava ve výrobně.

Předpokládaná doba montáže například čtyřpodlažního bytového domu o 24 jednotkách tak může trvat maximálně 90 dnů. Výhodou této metody je vedle rychlosti stavby také vysoká kvalita výstavby, její udržitelnost a snadná recyklace. Recyklovat se dá taková stavba až z 95 % s minimálními náklady. 

To vše přináší podstatné benefity pro budoucí uživatele. Jednak by zkrácení doby výstavby umožnilo také významně zkrátit dobu, po kterou musí stavebník, resp. budoucí vlastník, splácet hypotéku a souběžně i nájem v dosavadním bytě. Takže by se snížila zátěž rodinného rozpočtu v počátečním stadiu výstavby. Navíc by se snížila cena bytu v důsledku využívané technologie a rychlé výstavby, a tím by se také zkrátila doba splácení hypotéky, nebo snížily její splátky.

Především však by mnohem rychleji přibývalo bytových domů s velmi nízkými provozními náklady na energie, resp. vytápění, větrání, ohřev teplé vody apod., což ocení budoucí vlastníci, kteří budou v takových bytech bydlet. V neposlední řadě je to příležitost pro malé a střední stavební firmy. Vzhledem k tomu, že se značná část stavebních prací zajišťuje ve výrobně, k samotné realizaci stavby pak bude třeba menší počet zaměstnanců než doposud.

Modulární výstavba se hojně používá pro rodinné domy

V tomto segmentu trhu jsou moduly hojně využívané, a to v různé podobě a různých materiálových provedeních. Především je to dřevo, ale také keramzit či klasický beton.

Domy z keramzitových prefabrikátů se objevily v západní Evropě a Skandinávii v 70. letech minulého století a již více než deset let se nabízí jejich stavba i u nás. Hotové stěnové panely mají výšku jednoho podlaží a jsou do nich ve výrobně instalovány flexibilní trubky na rozvody elektroinstalací, jakož i další otvory a drážky potřebné k montáži vnitřních rozvodů elektro, vytápění, vody a kanalizace.

Podobné postupy se používají při výrobě panelů z lehčeného betonu, kdy v sobě celé stěny již obsahují i izolační materiály. Panely se pouze na místě smontují a doplní o další prvky. Když je modulární výstavba stále populárnější díky svým přednostem u malých staveb, je otázkou času, kdy se tímto způsobem začnou stavět znovu i bytové domy.

Pod pojmem paneláky má často i střední generace v paměti výrazy politiků z 90. let minulého století o králíkárnách, v nichž oni by nebydleli. Dnes se můžeme přesvědčit, že pokud jsou tyto domy zmodernizované, poskytují komfortní bydlení i po několika desetiletích. Vzhledem k tomu, že stále více ve společnosti rezonuje téma ekologie a úspor, může být návrat k panelové výstavbě v novém pojetí jedním z možných řešení pomalé a nedostatečné bytové výstavby.

Zdroj: realitymorava.cz

Markéta Vašatová
14. červen 2023

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup