Jak jsou chráněny peníze klientů v advokátní úschově?

Jak jsou chráněny peníze klientů v advokátní úschově?

Advokát musí plnit řadu povinností, které obnáší advokátní úschova. Tyto povinnosti vyplývají, jak ze Zákona o advokacii, tak ze stavovských předpisů. Advokátní úschovy jsou dohlíženy a kontrolovány Českou advokátní komorou. Úrovně ochrany klientů probíhají v několika rovinách:

  • Advokát je povinen vést úschovu na oddělených účtech, které jsou jako úschova označeny – musí být uzavřena speciální smlouva, kde jsou tyto účty vedeny jako úschovní/depozitní a výslovně je u nich uvedeno, že se nejedná o finanční prostředky advokáta. V bance jsou vedeny na jméno kupujícího a jsou takto i pojištěny. Klienti mají v bance režim, jako by tyto prostředky byly vedeny v bance na jejich jméno.
  • Každá úschova je hlášena do elektronické knihy úschov u České advokátní komory. Evidence je označena spisovou značkou a na jméno účastníka. V případě, že by se s advokátem něco stalo, advokátní komora tuto úschovu vždy dohledá a pověří jiného advokáta, který tuto úschovu dokončí.
  • Každý advokát musí být pojištěn pro případ profesního pochybení do výše 5 mil. Kč. Pojistnou smlouvu pro advokáta je možné sjednat hromadně prostřednictvím České advokátní komory nebo individuálně. Minimálně je však limit pojištění odpovědnosti za škodu stanoven zákonem na částku 5 mil. Kč. Garance a bezpečnost advokátní úschovy je tak zabezpečena na maximální možné úrovni. Může však nastat profesní selhání jednotlivců.

Jak jsou informovaní účastníci řízení? Když pošlu peníze do advokátní úschovy, dostanu nějakou zprávu, že tam peníze dorazily v pořádku a co se s nimi dále děje?

  • Úschovy probíhají transparentně.
  • Účastníci uvádějí do smluv svoje emailové adresy příp. adresu doručovací. Na tyto kontaktní údaje jsou zasílány oběma stranám výpisy o všech pohybech na úschovním účtu (výpis o složení kupní ceny i výpis o její výplatě). Klienti dostávají notifikační emaily a jsou tak zpravidla informováni do 48 hodin, kdy k pohybu na účtu došlo.

S našimi advokáty spolupracujeme řadu let a jsme velmi spokojeni s vyváženými smlouvami na obě strany a s jejich profesionálním přístupem. Pokud budete v budoucnu řešit koupi bez realitní kanceláře, doporučujeme si najít dobrého advokáta a využít jeho služeb. Můžeme Vám doporučit „ty naše ověřené“.

Markéta Vašatová
24. březen 2019

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup