Jaký je trh s půdou v České republice?

Jaký je trh s půdou v České republice?

Často se stává, že se nám ve schránce objeví dopis, který nás vyzývá k opravdu „výhodnému“ prodeji půdy. Na trhu se totiž objevuje stále více spekulativních nezemědělských investorů, jenž se zabývají hromadnými odkupy půdy.

Jsou jejich nabídky skutečně tak „výhodné“?

Ceny nabízené těmito zájemci jsou výrazně nižší než skutečná tržní cena. Jako argumentace slouží zájemcům o odkup půdy především „momentální tržní situace“. V loňském roce byl v těchto nabídkách zdůrazňován komplikovanější prodej spoluvlastnických podílů po 1.1.2018. Vlastníci byli často nesprávně informování o budoucí povinnosti souhlasu spolumajitele s prodejem pozemku. Záměrem bylo přesvědčit majitele k urychlenému odprodeji půdy před koncem roku.

POZOR:

Spekulativní zájemci hromadným rozesíláním nabídek cíleně vyhledávají neinformované vlastníky půdy a pouze je využívají k realizaci vlastního zisku. V dnešní době se těmito aktivitami zabývají už i některé společnosti, které se navenek tváří jako poskytovatelé realitních a jiných služeb pro vlastníky a zemědělce.

Je nutné si tedy vždy pořádně prověřit, s jakým člověkem se chystáme spolupracovat a zda je to opravdu odborník, kterému jde o náš prospěch, anebo se tak jen prezentuje.

Co znamená úřední cena půdy?

Tzv. „úřední“ ceny půdy jsou stanovené vyhláškami Ministerstva financí a Ministerstva zemědělství. Při sjednávání obchodu mají pouze informativní charakter a poskytují jen pravděpodobné informace o kvalitě pozemku v konkrétní oblasti. Zpravidla je u pozemků s vyšší úřední cenou dosahována i vyšší tržní cena. Např. u půdy s nízkou bonitou (Vždy je vyjádřena pětimístným kódem BPEJ. Zjistit cenu půdy v dané lokalitě dle BPEJ kódu můžeme online na kalkulačce bonity půdy.) může tržní cena dosahovat až desetinásobku ceny úřední, zatímco u pozemků s vysokou bonitou cca dvojnásobku.

Co ještě ovlivňuje cenu půdy?

Cenu půdy neovlivňuje pouze bonita, ale i mnoho dalších faktorů jako je velikost a tvar pozemku, umístění, erozní ohrožení, uzavřené pachtovní smlouvy, konkurence kupujících v okolí a další. Zajímavým novým aspektem v uvažování investorů je i předpokládaná klimatická budoucnost regionu. To se např. již mírně negativně projevilo ve vnímání regionu jižní Moravy.

Průměrná cena dle BPEJ pro celou Českou republiku aktuálně činí 7,14 Kč/m². Průměrná tržní cena půdy (tj. 23,51 Kč/m²) byla v roce 2017 o 229% vyšší.

Pokud zamýšlíte prodat ornou půdu, tak doporučujeme s rozmyslem a také nereagovat ihned na provní nabídku. Mnohokrát se nám stalo, že jsme dokázali prodat ornou půdu našich klientů za vyšší částku, než jim byla nabízena.

Rádi pomůžeme i Vám.

Markéta Vašatová
08. březen 2018

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup