20 dnů na katastru než dostanete peníze

20 dnů na katastru než dostanete peníze

Podepsali jsme smlouvy, jak dál…?

Pokud použijeme advokátní úschovu, což doporučujeme všem, tak pokud složil kupující celou kupní cenu do advokátní úschovy. Můžeme zajít na katastrální úřad a požádat o převod vlastnictví.

 Jaké dokumenty potřebuje katastr?

  1. kupní smlouvu s ověřenými podpisy
  2. návrh na vklad podepsaný oběma stranami
  3. hotovost ve výši 1000,- Kč nebo kolek ve stejné výši

Jak probíhá vklad do katastru nemovitostí?

Samotný návrh na vklad do katastru nemovitostí může proběhnout několika způsoby –osobním podáním, poštou nebo elektronicky přes datovou schránku.

Proč vznikla 20-ti denní ochranná lhůta?

Ochranná lhůta vznikla, aby se zabránilo ilegálním změnám na nemovitostech jako jsou: převod nemovitosti, zápis věcných břemen, zatížení nemovitosti zástavou apod..

Tato lhůta je povinná a nelze ji nijak zkrátit. Jakákoliv listina se vkládá do katastru nemovitostí v kladem, vždy zde probíhá ochranná 20-ti denní lhůta.

Jak to vypadá v praxi?

Pokud vložíte na katastr nemovitostí kupní smlouvu, nebo jinou převodní smlouvu, zástavní smlouvu, věcné břemeno apod., budou všechny zúčastněné strany nejprve katastrem nemovitostí o této chystané změně obeznámeny. Obeznámení má formu doporučeného dopisu, který je zaslán na Vaši adresu.

Ode dne vložení smlouvy na katastr se zároveň začne odpočítávat lhůta 20 dnů, ve které katastr nemůže provést navrhovanou změnu!

Pokud na dopis nebudete reagovat, má se za to, že se změnou souhlasíte. V opačném případě je třeba velice rychle jednat a obeznámit katastr nemovitostí, že s navrhovanou změnou nesouhlasíte a řízení zastavit!

Až po uběhnutí lhůty 20-ti dnů, může katastr zapsat navrhovanou změnu. Může to udělat ihned následující 21. den, ale můžete také čekat dalších 30 dnů.

POZOR:

Pokud jste prodávající, tak Vám jsou vyplaceny finanční prostředky za Vaši nemovitost po změně vlastnického práva (tedy po této 20-ti denní lhůtě).

Pokud jste kupující, tak až po vyplacení peněz prodávajícímu Vám je předána nemovitost. (Toto je správný postup. Víme však, že ve skutečnosti je mnoho variant jak tyto situace řešíme).

Markéta Vašatová
29. říjen 2017

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup