Na co nezapomenout při koupi pozemku?

Na co nezapomenout při koupi pozemku?

Pokud se chystáte koupit pozemek pro svoje bydlení, navrhujeme si pročíst náš článek o tom, co by mělo koupi předcházet

1. Udělejte si seznam Vašich priorit

Je důležité si před samotným hledáním pozemku ujasnit a sepsat si:

 • Jaký chceme mít životní styl (jací jsme typy – jestli máme rádi klid a přírodu nebo zda-li se neobejdeme bez ruchu velkoměsta).
 • Kde chceme žít (vesnice x město).
 • Naše dostupné finanční prostředky.
 • Jaká vzdálenost od města je pro nás přijatelná.
 • Kam budou naše děti chodit do školy.
 • Jaký chceme dům (nízkopodlažní, patrový,..) atd. Otázek může být opravdu hodně…

Každopádně je to tak důležitý krok, že by se na něm oba partneři měli shodnout.

2. Dobře si vyberte lokalitu

Zjistěte si občanskou vybavenost lokality (vzdělání, zaměstnání, obchody, lékaři, kultura apod.), případně nejbližší možnou lokalitu, která by byla pro Vás vzdálenostně přijatelná.

Zjistěte si dopravní spojení v dané lokalitě.

Obejděte sousedy, zeptejte se jich, jak se jim v dané lokalitě žije, jak funguje obec atd.

3. Oslovte sousedy

Pro klidné bydlení je důležité mít dobré sousedy, v několika případech se byli naši klienti nuceni kvůli nedobrým sousedským vztahům odstěhovat.

3. Nahlédněte do listu vlastnictví

Hodně důležité je zjistit si informace z listu vlastnictví. Je možné, že pozemek bude mít omezení vlastnických práv či zástavu. Také z listu vlastnictví můžete zjistit, že je pozemek v chráněné oblasti a nebude Vám Váš projekt pouze stavební úřad, ale i správa dané chráněné oblasti či zda není v zemědělském půdním fondu, v případě že by byl, jeho vyjmutí stojí čas a peníze.

4. Zkontrolujte, kde jsou inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina)

Je vhodné si zjistit připojení daného pozemku na inženýrské sítě. Zdali chcete koupit pozemek např. v zástavbě, kde je plánovaná stavba několika domů, můžete předpokládat, že je pozemek napojen.  Ale nestačí Vám, pokud makléř při prohlídce tvrdí, že ano, tady 5 metrů od pozemku jsou někde sítě…Často si makléři ani základní informace nezjišťují.

5. Další parametry NUTNÉ pro Vaše ověření

 • územní (regulační) plán obce (zjistíte u starosty obce či na stavebním úřadu)
 • vyjádření stavebního úřadu popřípadě místního odboru životního prostředí
 • práva majitelů okolních pozemků
 • odstupové vzdálenosti od hranice okolních pozemků a staveb na nich
 • ověření záplavové oblasti
 • ověření přístupové cesty
 • věcná břemena
 • ochranná pásma (inženýrské sítě, lesy, nadřazené stavby)

Mnoho lidí si neuvědomuje, že existuje značný počet omezení, které mohou limitovat výstavbu na stavebních parcelách.

Přejeme Vám úspěšný nákup pozemku.

A kdybyste si přeci jen nebyli jisti a měli pocit, že Vám můžeme být užiteční, těšíme se na Vás.

Markéta Vašatová
05. září 2017

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup