Jak si poradit s dědictvím?

Jak si poradit s dědictvím?

Byt synovi, chalupu dceři, auto i s garáží vnukovi… Nebo jak to správně rozdělit tak, aby se nehádali a zachovali jsme si všichni pořád dobré vztahy? Často přemýšlíte, jak v budoucnu vyřešíte svůj majetek. Ať už se nakonec rozhodnete, že podělíte blízké nebo cizí, možná Vám ale vrtá v hlavě, zda svůj majetek předat ještě za plného života nebo počkat a spolehnout se na dědictví. Zde je pár námětů, které by pro Vás mohly být užitečné.

Darovat je nejlevnější způsob

V případě nemovitostí musí majitel i obdarovaný dodržet určitý postup. Pro uskutečnění převodu je nutné uzavřít darovací smlouvu a návrh na vklad, který bude podléhat schválení katastru. Darovací smlouva je nejčastější a zároveň nejlevnější způsob převodu nemovitosti. Je při tom potřeba řídit se novým občanským zákoníkem. Darovací smlouva musí obsahovat: Jména, adresy, rodná čísla dárce i obdarovaného. POZOR!!! Kupní cena ani jiné plnění nesmějí být ve smlouvě uvedené.

Příbuzným darujte

Pokud jde o vaše příbuzenstvo, většinou se vyplatí darovat ještě za života. Jestliže jste se rozhodli odkázat něco známým a cizím, pak je lepší dědictví. Tohle tedy platí, pokud bereme v potaz převážně finanční stránku věci. Pokud začnete podarovávat své příbuzné, dělejte to s rozmyslem, abyste nakonec měli kde dožít. Nikdy se nenechte do těchto situací tlačit.

Pokud se daruje mezi příbuznými, neplatí se žádná darovací daň, daň z nabytí nemovitých věcí a nemusí se podávat ani daňové přiznání finančnímu úřadu. Kromě příbuzných může být osvobozena od daně i osoba ve společné domácnosti, která se prokazatelně podílí na úhradě nákladů na bydlení, a to minimálně rok před uzavřením této darovací smlouvy. Pokud darujete cizí osobě, daň ji nemine. Ta činí až 15 % z hodnoty obdarované věci. Samotnou hodnotu přitom určuje znalecký posudek. Daň pochopitelně hradí obdarovaný. Ten musí do tří měsíců od povolení vkladu vlastnického práva do katastru podat řádné daňové přiznání a následně daň uhradit.

Osvobozeni od daně jsou

  1. Příbuzní v řadě přímé (rodiče, děti, vnuci…) a manželé
  2. Příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žijí nejméně po dobu jednoho roku ve společné domácnosti, a které z tohoto důvodu pečují o společnou domácnost

Buďte opatrní

Opatrnosti není nikdo dost. Jako dárce si rozhodně můžete stanovit určité podmínky. Mezi nejčastější patří tzv. služebnosti, známé pod názvem „věcné břemeno“. Do smlouvy můžete také uvést fakt, že si nepřejete, aby obdarovaný nemovitost následně prodal. V případě, že tak učinil, můžete požadovat navrácení daru. U starších lidí je běžné, že využívají tzv. výměnku, který jim zajišťuje dožití. Nový občanský zákoník umožňuje také dárci požadovat vrácení daru. Odvolání daru je možné z důvodu nevděku obdarovaného nebo z důvodu nouze dárce.

Kolik stojí darování přesně

Přepsání majitele na katastru nemovitosti stojí 1.000,-Kč. Náklady na vypracování darovací smlouvy – buď si darovací smlouvu vypracujete sami, nebo si jej necháte vypracovat právníkem. Připočtěte už jen pár korun za ověření podpisu obou stran.

Pokud máte další dotazy ohledně dědictví či potřebujete vypracovat posudek pro notáře, neváhejte se na nás obrátit. 

 

 

 

Markéta Vašatová
11. leden 2017

K tématu vám ochotně sdělí více informací Bc. Markéta Vašatová

Markéta Vašatová
Odesláním tohoto formuláře dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.
Neplatný vstupNeplatný email{captcha:validation}Neplatný vstup